Условия за връщане

Как се връща стока?

Съгласно Закона за защита на потребителите,  ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от закупена стока в срок от 14/ четиринадесет/ дни, считано от датата на получаване на стоката.

ПРОДАВАЧЪТ ще възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ в пълен размер заплатената от него сума, не по-късно от 14 /четиринадесет/  дни, считано от датата, на която продавачът е получил стоката в цяла, ненарушена опаковка, в изряден търговски вид и пълен комплект аксесоари и документи.

Клиентът заплаща разходите за връщане на стоката. При заплащане чрез дебитна/кредитна карта, евентуалното връщане на сумата се осъществява с кредитна транзакция по картата, с която е направено плащането. Не се връщат пари чрез банкова сметка или в брой.

Приемане на рекламации

Клиентът преглежда стоката при получаването и ако има недостатъци или липса на част от стоките, информира лицето, което извършва доставката. Ако не го информира, се счита, че стоката е одобрена от клиента и той губи правото си по-късно да претендира за недостатъци.

Рекламации на закупени, чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

Клиентът е длъжен да информира фирма ЗЕТАБАЙТ-Х за връщане на определена стока, като заяви това в рамките на посочения срок по телефон или имейл.

Получените стоки трябва да са в същото състояние, както при доставката, ПРОДАВАЧЪТ, ще възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ в пълен размер заплатената от него сума, не по-късно от 14 /четиринадесет/ работни дни, считано от датата, на която потребителят е предявил отказа по банков път или куриер, чийто разноски са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Разходите за изпращането на стоката са за сметка на клиента.

Ако клиентът откаже стоката и я върне, фирмата е длъжна да му върне в пълен размер заплатената сума, не по късно от 14 календарни дни.

Възстановяването на сумата се извършва по банков път. Продавачът има право да забави възстановяването до получаването на стоката.