Гаранционни условия:

 

Стоките, предлагани от онлайн магазин ZETTABYTE разполагат с условия за гаранция, като всяка една гаранция е различна, според вида на продукта. 

Срокът на гаранцията тече от датата на закупуване на стоката от клиента. Стоката се проверява при получаване от клиента. Рекламации след това не се приемат. 

Ако през гаранционния период продукта прояви дефект, ZETTABYTE поема гаранцията да отремонтира или замени техниката. 

Гаранционното облужване се осъществява  в сервиза на фирмата или се връща към произведител, като за неизправност, причинена по вина на клиента и механични повреди ZETTABYTE не поема отговорност и прекратява гаранционната поддръжка. Гаранцията отпада и в случаи на:

1. Опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени лица

2. Не са спазени условията за съхранение и експлоатация

3. Следи от механично или химично въздействие.

4. Неизправности в електрическата мрежа и токови удари

5. Неправилна подготовка за работа или поддръжка

6. Липса на гаранционна карта и документ, доказващ покупката на стоката. 

Осъществяването на гаранционните условия преминава през следния ред: Изпращане на дефектния продукт в периода на гаранция до фирмата. Ремонт на продукта. Срокът за ремонт е до 30 календарни дни. Разходите за транспорт в едната посока са за клиента, в обратна посока (връщане на стоката до клиента) са за фирмата. Ако върнатия в гаранционен срок артикул не може да бъде отремонтиран, то той се заменя със същия или със сходен по характеристики такъв.

За да изпратите продукт, първо трябва да сте сигурни, че гаранцията не е с изтекъл срок. След това се попълва формуляр, за да опишете точно какъв е проблемът. Следва опаковане и транспортиране на продукта, той трябва да е в оригиналната си опаковка. Стоката ще бъде ремонтирана и върната чрез куриер. 

За изпратени продукти без валидна гаранция или с видимо нарушена цялост, без дефект или без да отговаря на условията за гаранционно обслужване - транспортните разходи и в двете посоки са за сметка на клиента.